شعار سال - صفحه 45

جواد خیابانی شب گذشته مهمان برنامه بهارنارنج بود و در این برنامه از اشتباهاتش در حین گزارش فوتبال گفت. شعار سال: ویژه برنامه بهارنارنج به تهیه کنندگی و اجرای اح