کتاب سکه های ماشینی قاجار

شعار سال

- صفحه 4

رفتار زشت برخی از مردم و مدیران حاضر در مناطق زلزله زده مورد انتقاد قرار گرفت شعار سال در حاشیه رفتار زشت برخی از مردم و مدیران حاضر در مناطق زلزله زده مسعود ماهینی در نیشخط منتشر کرد سایت شعار سال با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری خبرآنلاین تار