شعار سال - صفحه 2

متولیان میراث فرهنگی مشهد و خراسان رضوی، با تخریب مسجد معجردار (صاحب الزمان (عج)) در مشهد، خود را به تقاطع شارستان در خیابان نواب رسانده اند و تلاش کردند تا حکم