شعار سال - صفحه 173

یکی از شاگردان و مریدان امام راحل، حضرت آیت الله خامنه ای است که از زمان شروع نهضت اسلامی با امام راحل در ارتباط بود و این عشق و علاقه متقابل بین امام و آیت الل