خرید سکه کلکسیونی

شعار سال

تصور کنید بر روی یک جزیره در نقطه ای دور افتاده بر روی کره ی زمین زندگی می کنید و تنها راه ارتباطی شما با دنیای بیرون قایق هایی هستند که در دریای خروشان اطراف جزیره شما وجود دارند. شعارسال: تصور کنید بر روی یک جزیره در نقطه ای دور افتاده بر روی کره ی زم