سکه ها جشنواره تخفیف

شعار سال

دبیرکل بانک مرکزی در نامه ای خطاب به مدیرعامل ۱۱ بانک کشور اخطار داد در صورت عدم اجرای سامانه صیاد با اقدامات انضباطی بانک مرکزی مواجه خواهند شد. شعارسال:به نقل از خبرگزاری تسنیم، سید محمود احمدی دبیر کل بانک مرکزی با هشدار به برخی بانکها که در اجرا