خرید سکه کلکسیونی

روزنامه شرق

ایندیپندنت موگابه می خواهد بماند تازه ترین عکسی که از موگابه منتشر شده همین است که در پیشانی صفحه یک روزنامه ایندیپندنت بریتانیا به چشم می خورد فرماندهان ارتش موگابه و تسوانگیرای در کنار هم با چهره خندانی ایستاده اند عکس نشانی از وضعیت کودتا ندارد آنها بع