کتاب سکه های ماشینی قاجار

شرق

جشن انتشار آلبوم «درنادئون» که دونوازی آکاردئون و ویلن، به آهنگ سازی و اجرای مهرداد مهدی و آسو کهزادی است، روز چهارشنبه، مورخ ٢٩ شهریور ١٣٩٦ در گالری ایرانشهر برگزار می شود. این مراسم که شامل اجرای زنده دونوازی از سوی مهرداد مهدی و آسو کهزادی