سینماپرس: تصاویر و متن نوشته های فیلم های مرتبط با قیام عاشورا با عنوان «سینما و محرم» در معرض دید عموم قرار گرفت. به گزارش سینماپرس، در مقدمه این نمایشگاه آمد