کتاب سکه های ماشینی قاجار

سینما خبر

از ماه آینده تور کنسرت‌هایم را از ایران تا به جهان شروع می‌کنم. به گزارش سینماخبر : حامد نصر آزادانی، خواننده آلبوم «شورسو» در خصوص فعالیت های هنری خود گفت: من موسیقی را از 9 سالگی شروع کردم. 15 سال استاد دانشگاه هنر و معماری بودم، یعنی قبل ا