امسال ۱۲ سینما در تهران میزبان آثار سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر است.به گزارش سینماخبرامسال در سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر در تهران ۱۲ سینما میزبان آثار