خرید کتاب سکه طلا

سینما خبر

اجرای نمایش چه زود زمستون میشه به کارگردانی بهار کریم زاده تا سوم آذرماه تمدید شد به گزارش سینماخبر به نقل از روابط عمومی گروه نهال نمایش چه زود زمستون میشه به کارگردانی بهار کریم زاده تا سوم آذر ماه در خانه نمایش اداره تئاتر به اجرای خود ادامه خواهد داد