به بهانه برگزاری اجلاس جهانی آب در برزیل؛ بحران آب در 84 سد بزرگ کشور سیناپرس: هشتمین اجلاس شورای جهانی آب(WWF8) با شعار«آب برای همه»، روز گذشته در شهر برازیلی