الیور استون کارگردان آمریکایی با حضور در سازمان سینمایی حوزه هنری با محمد حمزه زاده دیدار کرد. به گزارش سوره سینما، الیور استون کارگردان، نویسنده و تهیه کننده