ایران آنتیک

سوره سینما

پیام دهکردی شنبه ۲۷ آبان در پنجاه و نهمین برنامه از فصل دوم هزار داستان از زندگی علی کیانی پور معروف به علی حلبچه ای می گوید که قصه زندگی اش یکی از تکان دهنده ترین روایت های جنگ است p به گزارش سوره سینما به نقل از روابط عمومی برنامه هزار داستان پنجاه و ن