سکه ها جشنواره تخفیف

سلامت نیوز

سلامت نیوز:سرانه آبی در ایران 60 سال قبل با 19 میلیون جمعیت 6 هزار متر مکعب بود و امروز با جمعیت 4 برابر به یک چهارم رسیده است... به گزارش سلامت نیوز به نقل از عصر ایران- هر چند سخنان وزیران پیشنهادی و موافقان و مخالفان آنان در نشست رأی اعتماد مجلس