سلامت نیوز: مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران از جمع آوری کارتن خواب ها از سطح شهر و ساماندهی آنها در مراکز شهرداری خبر داد و گفت: بر اساس برنامه ریز