سلامت آنلاین- عضو کمیسیون تلفیق مجلس با اشاره به افزوده شدن بیماران مبتلا به اوتیسم، پروانه ای، نازایی و ام اس به لیست پوشش بیمه ای تاکید کرد: اگر منابع کافی و