پس از نشت اطلاعات و تصاویر بسیاری که از کارت گرافیک های NVIDIA GeForce RTX 20 منتشر شد، بد نیست بدانید که تنها چند ساعت به مراسم معرفی رسمی این کارت گرافیک ها