یک منبع امنیتی امروز گزارش داد که عناصر گروه تروریستی «بوکوحرام» ۱۸ نفر را در ساحل دریاچه چاد سر بُریدند. به گزارش ستاره ها به نقل از فارس، یک منبع امنیتی امروز