موزه با نمایش ۵۶ قلم شیء تاریخی از موزه ی لوور در موزه ی ملی ایران، مجموعه ی عکس های عباس کیارستمی از مجموعه ی لوور نیز در موزه ی ملی ایران به نمایش درمی آید.