کتاب سکه های ماشینی قاجار

ستاره ها

محمدجواد ظریفبهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه گفت: وزیر امور خارجه فردا برای دیدار و رایزنی با مقامات آلمان و ایتالیا به اروپا سفر می‌کند. به گزارش ستاره ها به نقل از ایسنا، قاسمی افزود: در این سفر که در چارچوب رواب