فارسی کردن اعداد در Word معمولا برای آن دسته از افرادی که از ویرایشگر متن اختصاصی شرکت مایکروسافت استفاده می کنند موضوع مهمی به شمار می رود. از همین رو در مطلب