کتاب سکه های ماشینی قاجار

سالمانه

سلامانه : مطالعه جدیدی نشان می دهد که برای کنترل دیابت نوع ۲، انجام اقدامات بیشتر برای کاهش قند خون قطعاً بهتر است. به گزارش پایگاه خبری سلامانه و به نقل از MedLinePlus، این مطالعه نشان داد که با اضافه کردن کنترل شدید سبک زندگی به مراقبت استان