ساعت 24- جلسه هیات دولت امروز برگزار شد و دولتمردان پس از آن به میان خبرنگاران آمدند.