کتاب سکه های ماشینی قاجار

زوم تک

آیفون X کمپانی اپل با وجود بر چسب قیمت ۹۹۹ دلاری به یکی از نگرانی های کمپانی اپل در فروش این گوشی تبدیل شده بود زیرا این قیمت برای بسیاری از کاربران مناسب نبود ولی گویا اکنون پس از عرضه ی رسمی این گوشی نگرانی اپل در این خصوص بسیار کم شده و نگرانی خاصی ند