اخبار سینما و تلویزیونمارک استرانگ کاراکتر دکتر سیوانا فیلم شزم (Shazam) را یک «شخصیت بسیار شرور» توصیف کرد و قول داد که صحنه های خنده دار خیلی زیاد