یادداشتChronicles of Elyria یک بازی MMORPG است که ایده های عجیب و غریب و بلندپروازانه ای دارد؛ ایده هایی که می توانند آن را به یک بازی انقلابی تبدیل کنند. کیک ا