ریشه نیوز - صفحه 7

بر اساس تصمیم کمیسیون تلفیق در سال ۹۷ یارانه نقدی حداقل ۹ میلیون نفر ثروتمند حذف خواهد شد. پایگاه خبری ریشه: در لایحه بودجه 97 در موضوع هدفمندی یارانه ها و در ب