ریشه نیوز - صفحه 6

فردی که در شب شهادت امام جعفر صادق(ع) در مقابل مسجدی اقدام به رقاصی کرده بود، شب گذشته توسط مامورین یکی از نهادهای امنیتی دستگیر شد. پایگاه خبری ریشه: فرد اهانت