ریشه نیوز - صفحه 5

وزیر دادگستری برای پاسخ به سؤال دو تن از نمایندگان هفته آینده به مجلس می رود. پایگاه خبری ریشه: مجلس شورای اسلامی در هفته آینده و پس از دو هفته تعطیلی و سرکشی