ریشه نیوز - صفحه 4

هزاران نفر برای هفتمین هفته متوالی شب گذشته در خیابان های «تل آویو» علیه فساد مالی نخست وزیر رژیم صهیونیستی تظاهرات کردند. پایگاه خبری ریشه: هزاران نفر برای هفت