ریشه نیوز - صفحه 3

اسپوتنیک در گزارشی نوشت واکنش شدید مقامات آمریکایی به دیدار ترامپ و پوتین ممکن است پیامد هایی جدی برای رئیس جمهور آمریکا در پی داشته باشد. پایگاه خبری ریشه: خبر