ریشه نیوز - صفحه 3

خواننده پاپ و جوان کشورمان پستی در اینستاگرامش به اشتراک گذاشت و نوشت: خبرهایی در راه است. پایگاه خبری ریشه: حمید عسکری خواننده پاپ و جوان کشورمان پستی در اینست