ریشه نیوز - صفحه 22

کارلوس کی روش با فدراسیون فوتبال ایران قرارداد ندارد و به صورت آزاد با فوتبال کشورمان همکاری می کند که سبب واکنش رسانه های مطرح جهان شده است. پایگاه خبری ریشه: