ریشه نیوز - صفحه 22

رئیس کمیسیون «برنامه، بودجه و محاسبات» مجلس، از بررسی تفریغ بودجه سال ۹۵ با حضور رئیس دیوان محاسبات در نشست روز سه شنبه این کمیسیون خبر داد. پایگاه خبری ریشه: غ