دوشنبه 22 مرداد 1397, 12:21 هفته گذشته عبدالله ناصری، مشاور رئیس دولت اصلاحات، با اعتراف به این که روحانی هم مثل خاتمی، آدم اقتصادی نیست، به انفعال و بی تحرکی