کتاب سکه های ماشینی قاجار

رویداد24

با توجه به توانایی های گروه سایپا می توانیم هر ساله 2 محصول جدید را به بازار عرضه کنیم رویداد۲۴-مدیرعامل سایپا در مراسم رونمایی خانواده موتور ملی 3 سیلندر با استاندارد یورو 6 با اشاره به افزایش تنوع محصولات از 13 به 23 محصول گفت: در آینده نزدیک تیبا برقی