رئیس اطلاع رسانی آموزش و پرورش شهر تهران از تعطیلی دوره اول متوسطه مدرسه معین خبر داد. رویداد۲۴-رئیس اطلاع رسانی آموزش و پرورش شهر تهران از تعطیلی دوره اول متوس