در هفته منابع طبیعی و روز درختکاری، حضرت آیت الله خامنه ای پیش از ظهر امروز، دو اصله نهال میوه غرس کردند. به گزارش روضه نیوز ؛در هفته منابع طبیعی و روز درختکاری