روز پلاس - صفحه 6

شوک بزرگ به پرسپولیس در آستانه دیدار برگشت برابر کاشیماآنتلرز به گزارش روزپلاس، امید عالیشاه که قرار بود جای سیامک نعمتی را که در بازی رفت فینال از زمین مسابقه