روز پلاس - صفحه 5

متخصص ارولوژی گفت: نیاز به تخلیه مثانه زیر ۲ ساعت و احساس پری مثانه طی ۶ ساعت خواب شبانه، از نشانه های تکرر ادرار است. به گزارش روزپلاس، فرزاد علامه متخصص ارولو