روز پلاس - صفحه 3

مشعل ورزشگاه که در یکی از بالاترین نقاط ورزشگاه قرار دارد پس از بیش از ۴۰ سال روشن شد. مشعل آزادی آخرین بار در بازی های آسیایی تهران روشن شده بود.