ایران آنتیک

علی اکبر طاهری درست در روزهایی که بحث محرومیت پرسپولیس از لیگ قهرمانان آسیا مطرح شده بود ایران را ترک کرد و به مسافرت رفت او اصرار زیادی داشت که از مدیریت پرسپولیس کناره گیری کند اما زمان بدی را برای این موضوع انتخاب کرده بود در روزهایی که فشار کنفدراسیو