خرید کتاب سکه طلا

روزنامه شهروند

مقبره سالوادور دالی، نقاش سورئالیست برجسته با حکم دادگاه شکافته شده تا با تهیه نمونه دی ان ای از بقایای این هنرمند اسپانیایی به ادعای زنی که خود را دختر او خوانده رسیدگی شود.