سکه ها جشنواره تخفیف

روزنامه شهروند

«الیور استون» در رأس هیأت داوران بیست ودومین جشنواره فیلم بوسان در کره جنوبی قرار گرفت. این کارگردان مطرح و سیاسی هالیوود درحالی ریاست هیأت داوران جشنواره بوسان را برع