مدیرکل سیاسی وزارت کشور گفت: با احزابی که خود را با قانون احزاب تطبیق ندهند، برخورد می شود.به گزارش خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاری تسنیم، بهرام سرمست در نشست خبری