امارات: آتش سوزی خانه ای در امارات ۷ قربانی گرفت. ‏ پلیس امارات گفت: در آتش سوزی خانه ای در یکی از مناطق شرقی این کشور، ۷ کودک که در خانه خواب بودند؛ جان باختند