با توجه به منویات مقام معظم رهبری (حفظه الله) مبنی بر زنده نگه داشتن یاد وخاطره شهداوحفظ ارزشهای دفاع مقدس مجموعه فرهنگی وارثان شهدا شهرستان برخوار اصفهان با ت