خرید سکه کلکسیونی

راه پرداخت

ماهنامه عصر تراکنش / چین سال‌هاست که محل بحث است. احتمالاً اولین نفر هنری کیسینجر آمریکایی نباشد که درباره چین صحبت کرد منتها او تصاویری از چین را به جهان معرفی کرد که کسی انتظار آن را نداشت. چین اما با تمرکز بر کار، امروز به قدرت مه