تازه ترین آمار از صدور کارت هوشمند تسهیلات و صندوق پس انداز مسکن در یک ماهه خرداد، حکایت از رشد ماهانه ۹ درصدی صدور کارت در گرماگرم جهش قیمت مسکن دارد.به گزارش