شرکت تجارت الکترونیک پارسیان در هفتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت که توسط پژوهشکده پولی و بانکی، دوم و سوم بهمن ماه در مرکز همایش های برج میلاد