رییس پایگاه یکم پلیس امنیت پایتخت از توقیف ماشینی تویوتا هایلوکس در خیابان زعفرانیه اطلاع داد.به گزارش ذاکرنیوز، رییس پایگاه یکم پلیس امنیت پایتخت از توقیف ماشی