اوبامیانگ از زمان پیوستن به آرسنال عملکرد درخشانی از خود بر جا گذاشته است.به گزارش ذاکرنیوز، پیر امریک اوبامیانگ ستاره آفریقایی تیم فوتبال آرسنال از زمان پیوستن