سکه ها جشنواره تخفیف

ذاکر

امام محمد تقی (ع): به دل آهنگ خدا داشتن برتر است تا خسته کردن جوارح به عبادتشهادت امام نهم شیعیان (ع) تسلیت باد.بخشنده تو، خدای کرم تو، جواد توابن الرضا تو، حضرت باب المراد تو سیستان :بلوچستان :ذاکر نیوز: بسم الله الرحمن الرحیم اللهــم صـل علی محمـــد