کتاب سکه های ماشینی قاجار

دی اسپورت

به گزارش"دی اسپورت"،بازیکنانی که تاکنون تیم شاهین شهرداری بوشهر در فصل نقل انتقالات جذب و تمدید قرارداد نموده است . میلاد فیاض بخش(فجرشهید سپاسی شیراز) مهدی چاهکوتاه زاده (ایرانجوان بوشهر) حمیدرضا سلیمانی (آلومینیوم اراک) نیما ظفریان (نفت امیدیه) ن