اخبار بازی کنسول و بازی استفانو دیسالوو یک ورزشکار حرفه ای است. او توانایی های فیزیکی یک ورزشکار حرفه ای، اراده و سخت کوشی یک ورزشکار حرفه ای و برنامه های افرا