حبیب دهقان نسب،بازیگر سینما،تلویزیون و تئاتر در گفتگو با خبرنگار دیباچه گفت: این که نشد که امثال من کار کنیم و پولی دریافت نکنیم و دستمزدمان را هفت ماه بعد بگی