ایران آنتیک

دکتر سلام

نان یکی از خوراکی های پرمصرف در بین تمام خانواده هاست برای نگهداری از نان اصولی وجود دارد که شما می توانید با رعایت آن ها برای مدت طولانی تری نان های خریداری شده را سالم و تازه نگه دارید نگهداری اصولی نان به شرح زیر است ۱ـ اگر نان تان زود کپک می زند باید