خرید کتاب سکه طلا

دولت بهار

دولت بهار: پرونده آقای بقایی هنوز در مرحله تحقیق قرار دارد و بازپرس تصمیم گرفته است آخرین دفاعیات وی را روز دوشنبه نهم مرداد ماه اخذ نماید. علی القاعده این احتمال منتفی نیست که بازپرس قرار منع تعقیب آقای بقایی را صادر کند ، مگر آنکه جناب دادستان محترم نتی