جشنواره Detektor International Awards 2017 برندگان خود را شناخت. موسسه ی سوئدیِ متولی این جشنواره، برندگان سال ۲۰۱۷ خود را در بخش های دوربین مداربسته، سیستم ها