رئیس اداره میراث فرهنگی شادگان از برپایی بازارچه صنایع دستی و سوغات محلی در ایستگاه گردشگری در تالاب شادگان خبر داد. عبدالله آلبوخنفر رئیس اداره میراث فرهنگی ش