ایران آنتیک

در مطلب پیش رو قصد داریم به اتفاق یکدیگر نگاهی به بزرگ ترین خودروی الکتریکی جهان داشته باشیم غول بی شاخ و دمی که از تمام خودروهای الکتریکی ساخته شده در دنیا بزرگ تر است و در این زمینه کاملا بی رقیب به نظر می رسد برای آشنایی بیشتر با بزرگ ترین خودروی الکت