فیلم سینمایی «کژال» به بخش رقابتی فیلم های اول و دوم جشنواره «شب های سیاه» تالین راه پیدا کرد. ... به نقل از مشاور رسانه ای این فیلم، ‎فیلم سینمایی «کژال» به ک