سخنگوی دانشگاه پیام نور گفت:تمام علاقه مندان به تحصیل در دانشگاه پیام نور که در کنکور سراسری شرکت کرده و یا شرکت نکرده اند، می توانند طی روز های آتی با مراجعه