خرید کتاب سکه طلا

دانشجو

نماینده مردم فلاورجان با بیان اینکه طرح سوال از رئیس جمهور هنوز منتفی نشده است، گفت: سوال کنندگان از برگزاری این جلسات و موضوعات مطروحه قانع نشدند و همچنان بر امضای خود باقی هستند.