وزارت بهداشت و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با هدف تامین نیاز های مراکز درمانی کشور از طریق توانمندی های شرکت های دانش بنیان، تفاهم نامه امضا کردند. به گزا