مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران با اشاره به شعار سال مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از کالای ایرانی گفت: شعار سال مقام معظم رهبری در جهت تقویت فعالیت های اقتصادی