کد رویداد : 26133 وضعیت : 1 روز تا برگزاری تاریخ شروع : چهارشنبه 01 فروردین 97 Wed 21 March 18 تاریخ پایان : جمعه 17 فروردین 97 Fri 06 April 18 ساعت شروع : 10: