کتاب سکه های ماشینی قاجار

خوزنیوز

نماینده اهواز در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از نوع هرس درختان کنوکارپوس در اهواز گفت اگر واقعا تنها علت بروز مشکلات تنفسی پس از نخستین بارش پاییزی در اهواز را گرده افشانی درختان کنوکارپوس می دانند چرا سریعتر نسبت به هرس این درختان اقدام نکردند جواد کاظم